FIND OUR EXPERTISE

FIND: A - D

Advertising law

Copyright

Communications law

Computer programs

Confidential information

Counterfeiting

Cookies

Cybercrime

Cybersecurity

Database rights

Data protection

Design law

Domain names

FIND: E - S

Entertainment

Fashion law

GDPR

ICT

Intellectual property

Internet Services Providers

Image rights

Right to reply

Right to be forgotten

Supplementary protection certificates

Social media

Software

FIND: T - P

Trade secrets

Trade names

Trade marks

Know how

Plant variety rights

Protected geographical designations

Patents

Piracy

Privacy (/E-privacy)

FIND: L - V

Licensing

Media law

Music law

Neighbouring rights

Transfer of rights

Technology

Topographies and semiconductor products

Videogames

 

What’s new

Op 24 december 2020 bereikten de EU en het VK dan toch een #Brexit-akkoord. Het akkoord bevat afspraken over de nieuwe regels die sinds 1 januari 2021 gelden in de relatie tussen de EU en het VK, inclusief over de doorgifte van persoonsgegevens naar het VK. 🇬🇧🚫🇪🇺

Met ingang van 1 januari 2021 kwalificeert het VK als een #derde #land in de zin van de GDPR. Dit betekent dat de doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers in het VK in beginsel verboden is, tenzij men zich kan beroepen op een van de wettelijk erkende uitzonderingen of andere garanties worden ingebouwd om een passende gegevensbescherming te verzekeren. 🔒

Het akkoord bevat echter een #overgangsbepaling die ervoor zorgt dat het vrije verkeer van persoonsgegevens naar het VK kan worden voortgezet. Verschillende verplichtingen en beperkingen worden opgelegd waardoor de gelijkwaardige bescherming van persoonsgegevens in het VK wordt gewaarborgd. Daarnaast wordt bepaald dat de #vrije #doorgifte naar het VK wordt #verlengd gedurende maximaal #zes #maanden (vanaf 1 januari 2021). De initiële overgangsperiode bedraagt vier maanden, welke periode nog eens verlengd wordt met twee maanden tenzij het VK of de EU daartegen bezwaar maakt. Deze overgangsperiode stelt het VK in staat om een adequaatheidsbesluit te verkrijgen van de Europese Commissie die eveneens een vrije doorgifte mogelijk maakt.

Het valt nog af te wachten of deze overgangsperiode zal volstaan om een adequaatheidsbesluit te verkrijgen. Niettemin wordt de bepaling gezien als een welgekomen tussentijdse oplossing aangezien bedrijven zich op die manier kunnen voorbereiden op de eventuele implementatie van aanvullende garanties.

📩 Meer weten over privacy? Contacteer ons op

#artes #law #data #GDPR
...

6 0

De #Geschillenkamer van de GBA nam een interessante beslissing aan de vooravond van kerst.

De #oudvoorzitter van de #Privacycommissie had een #klacht ingediend tegen de #FODFinanciën wegens een praktijk op de website. De website van de FOD #verplicht burgers om zich aan te melden met een #Microsoft #gebruikersaccount om toegang te krijgen tot bepaalde documenten. Deze praktijk was volgens de oud-voorzitter in strijd met de AVG.
Na een onderzoek stelde de Geschillenkamer vast dat de klacht gegrond was. De FOD Financiën gaat niet op #behoorlijke en #transparante wijze om met persoonsgegevens, verwerkt meer persoonsgegevens dan nodig en is laks in de principes van #privacybydesign. Daarnaast verwijt de GBA dat de FOD Financiën geen #DPIA heeft verricht en dus de risico’s ten aanzien van burgers niet correct heeft ingeschat. Tot slot, heeft de FOD Financiën geen rechtsgeldige toestemming bekomen voor het plaatsen van niet-essentiële #cookies.

De FOD Financiën krijgt een #berisping van de GBA. In België kunnen overheidsdiensten immers geen administratieve geldboete worden opgelegd.

Wij zijn alvast benieuwd of deze beslissing zal worden aangevochten voor het #Marktenhof.

Meer weten over privacy? 📩 Contacteer ons via

Privacyliefhebbers kunnen de volledige beslissing lezen via onze link in bio 🔗

#artes #law #dataprotection #privacy
...

8 0

Onze collega Catherine Van de Heyning stond dit weekend in De Morgen om ons te waarschuwen voor de Chinese app #TikTok. 📲 De #app, die vooral bekend is door de typische dansjes, werd massaal gedownload tijdens de #lockdown periode. Toch zou de app niet zo betrouwbaar zijn. De manier waarop TikTok omgaat met de data van hun gebruikers wekt toch enkele vragen. Zo zijn er vermoedens van spionage en rijzen er ernstige vragen of de app zich houdt aan de Europese regels voor de bescherming van #privégegevens. Wij adviseren om altijd steeds je #privacyinstellingen zo maximaal mogelijk in te stellen en om de app niet te downloaden op toestellen die gebruikt worden voor professionele doeleinden. 🔐

Heb je vragen over de bescherming van je gegevens en je privacy?
📩 Contacteer ons via


📰 Lees het volledige artikel in link in bio!

#artes #law #GDPR #privacy #dataprotection
...

10 0

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besliste in de zaak #dupate v. Latvia dat het recht op #privacy (art. 8 EVRM) van de partner van een #bekendpersoon geschonden werd door een celebrity #magazine.
De advocate in kwestie, gehuwd met de voorzitter van een politieke partij, sierde pas bevallen o.a. de cover van het blad met een #foto die heimelijk genomen werd op het moment dat zij het ziekenhuis verliet.
Het Hof overwoog dat niet aangetoond was dat het #privéleven van de partner van Dupate het publieke leven op dat moment affecteerde. Al is de geboorte van enig #publiekbelang en kon verwacht worden dat zij als moeder vermeld zou worden in de pers, betekent dit nog niet dat heimelijk genomen foto’s gepubliceerd mogen worden. Zelfs niet als het koppel eerder interviews over hun privéleven gaf aan hetzelfde blad.

Meer weten over privacy? Ga naar www.artes.law of contacteer ons via

#privacy #consent #fundamentalrights
...

7 0

Eerder deze maand sloot de #GBA een #samenwerkingsprotocol met #DNSBelgium, de organisatie die instaat voor de registratie en het beheer van “.be” domeinnamen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de GBA kan sneller en doeltreffender kan optreden tegen “.be” websites die in strijd zijn met de AVG (#GDPR).

Wanneer de GBA een #inbreuk vaststelt, dan kan zij vragen aan DNS om de website automatisch door te verwijzen naar een #waarschuwingspagina of om deze #ontoegankelijk te maken. Deze laatste sanctie kan ook worden opgelegd wanneer geen (tijdig) gevolg wordt gegeven aan een bevel tot stopzetting van een verwerking.

DNS zal de domeinnaamhouder aanschrijven met het verzoek om binnen 14 dagen hun website in regel te stellen. Gebeurt dit niet, dan kan zij het #gebruiksrecht op de domeinnaam #intrekken. Indien de domeinnaamhouder 6 maanden na het offline halen van de website nog steeds geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek, kan DNS de domeinnaam #annuleren en wordt hij opnieuw beschikbaar voor registratie op basis van het ‘first come, first served’-principe.

Wil u weten of uw “.be” website voldoet aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming?
📩 Contacteer ons via

U vindt het volledige protocol terug in de link in bio 📄
...

7 0

De #Gegevensbeschermingsautoriteit deelt onze mening dat de #regeringsplannen om de fiscus sneller inzage te geven in bankrekeningen moeten worden afwezen. De regering wilde het #bankgeheim #opheffen en banken voortaan de verplichting opleggen om elk jaar de saldi van alle Belgische bankrekeningen en bepaalde verzekeringscontracten te bezorgen aan het Centraal Aanspreekpunt. Volgens de GBA is dit “een onnodige, verregaande en risicovolle centralisatie van gegevens”. Zij #verwerpt de plannen van regering-De Croo op grond van de overweging dat niet is aangetoond op welke wijze de verplichte mededeling noodzakelijk is. Het advies is niet bindend, maar kan wel worden aangegrepen door burgers om een klacht in te dienen. 🚫🏦

Deel je insight💡 over het onderwerp met ons via

Lees het artikel van De Tijd over het advies en onze analyse in Knack in onze link in bio

#artes #law #privacy
...

9 0

#Twitter is het eerste #socialmedia platform waartegen een #strafklacht werd neergelegd naar aanleiding van het toegankelijk maken van niet-consensuele #naaktbeelden. De Belgische wet bestraft niet alleen de verspreiding van naakt – en seksbeelden maar ook het toegankelijk maken van die beelden.
Het #IGVM is sinds juli bevoegd om op te treden voor slachtoffers van #wraakporno. Het Instituut werd geïnformeerd door een slachtoffer over haar naaktbeelden op Twitter. Het netwerk maakt het te moeilijk voor slachtoffers om hun beelden te verwijderen. Naaktbeelden worden pas na maanden en meerdere verzoeken verwijderd of slachtoffers moeten persoonlijke informatie geven. In één geval weigerde Twitter zelfs. Daardoor zorgt Twitter zelf mee voor het toegankelijk maken van naaktbeelden zonder toestemming, wat in strijd is met de wet.
Het Instituut nam ARTES onder de arm voor hun juridische stappen tegen Twitter. De strafklacht moet het begin zijn van een maatschappelijk debat over de rol van sociale media in de strijd tegen online seksueel geweld. ARTES is dan ook trots deel uit te maken van de acties die hieromtrent ondernomen worden.
Zit jij met vragen over jouw privacy en rechten? Contacteer ons via 📩
#artes #law #privacy #revengeporn
...

13 0

Eind november keurde het Duits federaal parlement de ratificatie van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht (#OEOG) goed. Eens deze ratificatie door Duitsland voltrokken is, kan de OEOG en het volledige Unitary Patent Package in werking treden.

Europese uitvinders zullen dan de mogelijkheid hebben om een Europees octrooi met eenheidswerking aan te vragen. Deze octrooien bieden een eenvormige bescherming in 25 lidstaten van de #EU (de aan de OEOG deelnemende) door middel van één aanvraag bij het Europees Octrooibureau. Ze beschikken ook over identieke rechtsgevolgen in deze 25 lidstaten van de EU. Hierdoor wordt de procedure voor de aanvrager eenvoudiger en goedkoper.

Daarnaast zal het Eengemaakt #Octrooigerecht haar deuren openen. Zij zou begin 2022 haar werkzaamheden aanvatten met exclusieve bevoegdheid voor de inbreuk- en nietigheidsvorderingen betreffende Europese octrooien met eenheidswerking en klassiek Europese octrooien.

Heeft u vragen over #octrooiaanvragen of over de aankomende wijzigingen?
📩 Contacteer ons

Meer info: link in bio

#artes #law #IP #patent #UnitaryPatentPackage
...

12 0

ARTES Hasselt is vandaag een headline in de Limburgse pers! 📰

Als experten binnen onze niche werken wij voor en maar vooral met de Limburgse ondernemers. ARTES biedt begeleiding binnen #IP, #IT, #Privacy en #Security voor elke #onderneming. Daarnaast zorgen wij voor een educatieve en positieve bedrijfsomgeving waarin ons team de beste versie van zichzelf kan worden.

Heb jij een (Limburgse) onderneming en wil je graag eens langskomen bij ons? 📩 Stuur ons via

Voor het volledige artikel: link in bio 🔗
#artes #law #media
...

33 0

Omdat bijna elke onderneming te maken krijgt met #intellectueleeigendom, heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) een handige checklist gemaakt aan de hand waarvan je jouw #IE in kaart kan brengen!
✅Vind de checklist in de link in bio

Zit je toch nog met onbeantwoorde vragen over de bescherming of de handhaving van jouw investeringen, concepten , uitvindingen, creaties, geheimen, handelsnamen of merken?

📥 Contacteer voor meer informatie! Team ARTES staat je graag bij.

#artes #law #IP #IPlaw
...

8 0

Sinds 1 oktober kunnen #gedetineerden een formele #klacht indienen tegen beslissingen die genomen werden door hun gevangenisdirecteur.

Morgen geeft onze collega Catherine Van de Heyning een #webinar rond die #klachtprocedure. Hierbij wordt ingegaan op het juridisch kader en ligt de focus op de #rechten van de gedetineerde en de bijstand van de #advocaat.

#artes #law #klachtrecht
...

13 0

De toepassing van de #GDPR in de #praktijk brengt nog steeds heel wat onzekerheden met zich mee. Onze collega en GDPR expert Valérie Verstraeten zal deze onzekerheden aankaarten in een online seminarie van MEDIV.
Het #seminarie richt zijn #focus op de praktijk van (#advocaat-) #bemiddelaars. Ook zij vallen immers onder het toepassingsgebied van de GDPR. Hoe de theorie vertaald wordt naar de praktijk kom je te weten tijdens dit webinar op 26 januari 2021.

Meer informatie over de topics die aan bod komen, vind je in de link in bio.

Wens je meer informatie over GDPR en de verplichtingen voor jou en je onderneming? 📥Contacteer ons via
...

12 0

Een nieuwe portie lectuur “Digitale dreigingen, strafrechtelijke antwoorden” is vanaf nu verkrijgbaar. 🤓
Het aantal #cybermisdrijven neemt toe en daarmee ook de vraag naar een duidelijk wettelijk kader. Onze collega Catherine Van de Heyning en haar twee co-auteurs Arno Kentgens en Evert Stamhuis schreven in hun nieuwste boek een #preadvies over de digitale bedreigingen van onze veiligheid in een veranderende wereld. Het boek opent de discussie welke vormen van #cybercrime en #cyberwarfare prioriteit moeten krijgen voor bestraffing en vervolging. 📖
Meer informatie 👉🏼 link in bio
...

11 0

De nieuwe #B2B-wetgeving voorziet in een #zwartelijst van bedingen die altijd verboden zijn en een #grijzelijst van bedingen waarvan vermoed wordt dat deze onrechtmatig zijn. Er komt ook een algemeen verbod op #onevenwichtige bedingen en verder werd ook het vereiste van #duidelijkheid en #begrijpelijkheid wettelijk verankerd. 📑

De wet treedt in werking op 1 december 2020 voor alle toekomstige contracten en wijzigingen of verleningen van bestaande contracten. Bedingen die onrechtmatig worden bevonden, zullen nietig worden verklaard. Wij helpen u graag bij het updaten van uw #overeenkomsten en #algemene #voorwaarden. 🔍

📩Stuur ons een berichtje!
...

12 0

Overal vinden we foto’s en beeldmateriaal 📸🎥, maar mogen we die ook zomaar gebruiken voor verschillende doeleinden? Alles over #auteursrecht en het correct gebruik ervan kan je vinden op onze LinkedIn pagina (link in bio)✒️.
Vragen? 🤔 stuur ons een berichtje! 📩 #artes #law #copyright #images #questions
...

13 0

We vliegen er deze week in met deze fijne feedback van @healthyhabits.celien ! 💬💪🏻 Wil je meer getuigenissen lezen? 👉🏻 Ga dan snel naar www.artes.law #artes #law #clienttestimonial #clientappreciation ...

12 0

Come visit us Corda Campus, gebouw 1 - ARTES #hasselt #ip #it #privacy #security and more💥 ...

12 0

Lees hier onze bijdrage in #knack waarin we nagaan of de regering De Croo, met het voornemen om systematisch lijsten van bankrekeningen over te maken, het fiscaal #bankgeheim verder opheft en wat daarvan de implicaties zijn voor onze #privacy ARTES
#mensenrechten #inmenging #overheid #grondrechten #decroo #iswatchingyou @val_verstraeten @nele.somers - http://www.knack.be/nieuws/belgie/heft-nieuwe-regering-het-fiscaal-bankgeheim-in-belgie-op/article-opinion-1653083.html
...

7 0

Onze nieuwe samenwerking met @cultuurloket onderschrijft de missie van ARTES - legal advice binnen onze niche dichtbij de mens en dichtbij de #ondernemer. Wat een eer. Dank om ons te vragen. #art #artists #protect #legalprotection #copyright #ip #law and more ...

18 0

Huge win for #streetart - US Supreme Court Allows 5Pointz Graffiti Artists’ $6.7M Victory Over NYC Developer to Stand. #art #streetartist #copyright #protection #strikeabalance #ownership ...

10 0

H&M settles #fashionlaw #dispute with designer @sophietheallet #fastfashion #copies #copyright #infringement #counterfeit @artes.law ...

11 0

Bij ARTES hadden we het genoegen om student Brett van de @uantwerpen te verwelkomen voor een stage. Hij nam er onder andere een aantal interessante bijdragen in het IE & IT-recht onder de loep. Hij vatte het artikel ‘Inventorship of AI made inventions’ (IRDI 2020/1; Cattoor, Letten & Loose) samen.
👉🏻 Zijn samenvatting vind je terug op onze LinkedIn page
📩 Inzichten delen rond dit onderwerp kan u steeds via

#artes #law #stage #ua #IA #innovation #patent
...

12 0

Zeker voor schadelijk onlinegedrag heeft het Belgisch (straf)recht nood aan een mentaliteitsverandering. Nieuw #strafwetboek #digitalisering #parlement @catvdheyni @artes.law ...

5 0

Onze tweede vestiging in Hasselt begint stilaan vorm te krijgen! Wij kijken er alvast naar uit om jullie te kunnen ontvangen op de @cordacampus in Hasselt!
#artes #law #hasselt #corda #preview #ip #it #cybersecurity #technology #data
...

21 0

Welkom Valentine! Bij Artes genieten we van een dubbele portie nieuwe krachten want Valentine staat sinds vandaag ter beschikking als onze HR & Communication Manager. Zij behaalde haar Master Communicatiewetenschappen en combineert haar professionele carrière met haar Master in het Management aan de KU Leuven. Zij spitst zich toe op alle aspecten van HR en zowel de externe als de interne communicatie van Artes.
#artes #law #team #hr #communication
...

15 0

Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken tijdens dit gerechtelijk jaar. Samen staan we sterker. Volg ons team via LinkedIn en www.artes.law ...

20 0

Welkom Charlotte! Vanaf vandaag maakt Charlotte als stagiaire deel uit van ons team. Zij behaalde haar Master Rechten aan de KU Leuven en specialiseerde zich nadien in de Master Intellectuele Rechten en ICT-Recht die ze Magna Cum Laude behaalde. Charlotte haar interesses zijn het auteursrecht, merkenrecht en tekeningen- en modellenrecht. Wij zijn alvast heel blij met deze sterke aanwinst!
#artes #law #intern #it #ip
...

18 0

Artes is een erkend KMO-dienstverlener. Contacteer ons om de voorwaarden voor het gebruik van ee KMO-portefeuille te kennen. 📩info@artes.law 📞03/502.59.39 ⚖️⚖️⚖️ ...

10 0

In september openen we een tweede vestiging op de Corda campus in Hasselt. 🥳⚖️ #ip #technology #data #privacy #cybersecurity and more - www.artes.law ...

28 0

Dream team @artes.law #intellectualproperty #technology #privacy #cybercrime #cybersecurity ...

39 0

Today we celebrate because it’s world #ip day. Innovate for a green future #smallcelebration @artes.law ...

11 0

Met trots verwelkomen we Sacha Gryspeerdt in ons IP-team. Sacha voltooide zijn stage bij een IP litigation boetiek, waar hij een hoogwaardig, nationaal en internationaal cliënteel bediende. Sacha adviseert en staat cliënten bij in #procedures in uiteenlopende sectoren zoals #media, #mode, #lifesciences en #technologie. Wij kijken ernaar uit om samen met hem pragmatische oplossingen aan te bieden aan ons cliënteel.
We are proud to welcome Sacha Gryspeerdt to our #IP team. Sacha completed his internship at an IP litigation boutique, where he served a high quality national and international clientele. Sacha advises and assists clients in #litigation in a wide range of sectors such as #media, #fashion, #lifesciences & #technology. Together we aim to offer pragmatic solutions to our clients. Welcome, Sacha!
...

25 0

Zou u een contact tracing #app downloaden? Read our #stories to learn everything about your #privacy in #corona #crisis - Thank you @val_verstraeten @catvdheyni @benxhermans @artes.law ...

7 0

We need you @artes.law! We zijn op zoek naar een gedreven #HR & communicatieverantwoordelijke.
#sharingiscaring #talent #hiring #IP #IT #privacy #cybercrime #cybersecurity #law #firm

Solliciteren met CV zoals hierboven aangegeven. ⚖️👍🏻⚖️
...

13 0

Wij bezorgen u graag nog wat literatuur voor het weekend ;) over #covid19 & het recht op #privacy. Mag de uitbater van een grootwarenhuis de temperatuur van een bezoeker controleren? En registreren? #corona #crisis #emergency #measures #balance #fundamental #rights - full article in stories 👍🏻📍 ...

19 0

@artes.law in @de.tijd vandaag over de immuniteitstest corona en #privacy @val_verstraeten @nele.somers 💉📍 ...

21 0

0800/63.112 - op dit nummer kan u - vanaf maandag dagelijks tussen 9 -17u - terecht met al uw vragen over de steunmaatregelen voor ondernemingen. Het team van ARTES engageert zich minstens de komende maand om uw vragen gratis te beantwoorden en u te helpen waar we kunnen. Het is onze kleine bijdrage aan de maatschappij dat we voor deze dienst niets aanrekenen. Mocht u toch iets willen geven, vragen we een kleine bijdrage waarmee #digital4youth laptops kan kopen voor zij die deze nu kunnen gebruiken. #corona #coronacrisis #hulplijn #connect #stayconnected #entrepreneurs #alltogether #sharingiscaring ...

30 0

Lees meer in onze stories of vraag de info op via info@artes.law #besafe #stayhome #coronacrisis #corona #law #forcemajeure #faitduprince ...

14 0