VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

 

dr. Nele Somers

Oprichter

dr. Nele Somers

Nele richtte in 2018 Artes op, een niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in Intellectuele Eigendomsrechten (IE), Technologie, Media & Communicatie (TMC) en Geschillenbeslechting.

 

Al meer dan tien jaar staat zij cliënten bij in alle aspecten van het auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooien, computerrecht, kwekersrecht, bedrijfsgeheimen (knowhow) en geavanceerde commerciële geschillen.

 

Na het behalen van haar diploma in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (2007) volgde zij een bijkomende opleiding in het vennootschapsrecht (HUB, 2009) en intellectuele rechten aan de Universiteit van Brussel (HUB, 2011). In juni 2017 promoveerde zij met haar proefschrift over het dagelijks bestuur in de naamloze vennootschap aan de Universiteit Antwerpen.

 

Nele trad in 2007 toe aan de Antwerpse balie waar zij ervaring opdeed bij verschillende gevestigde zakenkantoren. Vooraleer Artes op te richten was zij een gevestigde waarde voor IE – en TMC-recht bij Monard Law.

 

Zij is gastdocent aan de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Hasselt en auteur van verschillende wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften & verzamelwerken. Zij neemt regelmatig deel als spreker aan internationale congressen en wetenschappelijke studiedagen.

 

Talen: Nederlands, Engels en Frans

Publicaties

N. SOMERS, “Intellectueelrechtelijke implicaties van 3D-printing in de mode” in R. Houben, G. STRAETMANS, E. VAN ZIMMEREN, H. VANHEES (eds.), Mode & recht, Antwerpen, Intersentia 2018, 159-178
N. SOMERS, “Omvang van de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder: quo vadis? , noot onder Vz. Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde 6 maart 2019, TRV-RPS 2019/5, 558-572.
N. SOMERS, Dagelijks bestuur in de NV, Antwerpen, Intersentia 2017, 450 p.
N. SOMERS, “Organisatie van de dagelijkse leiding in de NV, RW 2017-18, nr. 38, 1483-1495 en www.rw.be (24 mei 2018)
N. SOMERS, “Toezicht als mantra of toch niet? Toetsing van de controletaak van de raad van bestuur”, noot onder Antwerpen 1 maart 2018, TRV RPS 2018, afl. 4, 324-329 en www.trv.be  (11 juli 2018)
N. SOMERS, “Aansprakelijkheidsprofiel van toezichthouders in de NV. Quis custodiet ipsos custodies?” TRV-RPS 2018, afl. 5, 386 – 400 en www.trv.be (12 september 2018)