VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

Wettelijke vermeldingen

Artes, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Pourbusstraat 25, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0659.921.286, (tel.: 03 502 59 39) is de verantwoordelijke uitgever van de website www.artes.law (hierna de ‘Website’).

 

Indien u vragen heeft over de Website.
– kan u een schrijven richten aan .

 

Indien u vragen heeft over het Privacybeleid.
– kan u een schrijven richten aan .

 

 

Indien u gebruik maakt van de website van Artes, aanvaardt u automatisch en zonder enig voorbehoud de inhoud van deze wettelijke vermeldingen. Artes streeft ernaar om de informatie op deze website te actualiseren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen en/of lacunes. De inhoud van de Website kan in elk geval niet worden beschouwd als juridisch advies.

 

Artes is exclusieve houder van de domeinnaam www.artes.law. De Website is een creatief werk, waarvan de volledige inhoud door het auteursrecht wordt beschermd. Het is verboden om de inhoud van de Website, geheel of gedeeltelijk te reproduceren en/of verder te verspreiden zonder voorafgaande, schriftelijke toelating. Artes behoudt zich in dit verband alle rechten voor.

 

Het staat Artes vrij om op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van de Website aan te passen. Deze aanpassingen kunnen ook betrekking hebben op deze wettelijke vermeldingen. Eventuele aanpassingen worden bekendgemaakt door ze online te zetten en zijn al naargelang het geval van toepassing binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de bekendmaking op de Website of onmiddellijk indien de aanpassing gebeurt in overeenstemming met een wettelijke verplichting.