VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

 

Technologieoverdracht

Waarom?

 

Eén van de manieren om een O&O-afdeling of onderneming om te vormen van een kostencentrum naar een winstcentrum, is door te overwegen om de technologie in licentie te geven. Licenties kunnen de O&O-afdeling in staat stellen om een extra inkomstenstroom te ontwikkelen, zonder dat de bedrijfsactiviteiten te beperken of ondernemingskansen te missen. Ondernemingen gaan steeds vaker op zoek naar innovaties buiten hun eigen markt, wat nieuwe mogelijkheden genereert voor sectoren die sterk inzetten op onderzoek en ontwikkeling.

 

Proces

 

Bij het onderzoeken van potentiële technologie transacties wordt algemeen als volgt te werk gegaan:

Opstellen van een memorandum waarin de drijfveren van de eigenaar van de technologie, de verwachtingen en een korte samenvatting van de belangrijkste contractvoorwaarden worden toegelicht

Uitvoeren van een zorgvuldigheidsonderzoek (due diligence)

Ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst die specifiek gericht is op dit soort transacties

Voor zover als nodig, voorzien van een ‘testovereenkomst’, op basis waarvan de toekomstige licentienemer kan testen of de in licentie gegeven technologie aan zijn/haar behoeften voldoet en

Het voeren van de onderhandelingen over en de uitvoering van een technologieoverdracht of een licentieovereenkomst

Mededingings- / antitrustverplichtingen

 

Bij het opstellen van overeenkomsten inzake technologieoverdracht of licenties is het belangrijk na te gaan of er al dan niet sprake is van beperkingen uit het oogpunt van de mededinging of de antitrustwetgeving. De EU, de VS, Japan en vele andere landen hebben specifieke wettelijke kaders ontwikkeld om concurrentiebeperkend gedrag en de gevolgen van dit soort transacties te vermijden.

 

Fiscale stimuleringsmaatregelen

 

In het kader van het BEPS-initiatief van de OESO kunnen bedrijven onder bepaalde omstandigheden door middel van licenties op octrooien en innovatieve software een gedeeltelijke korting op de vennootschapsbelasting aanvragen. Verschillende landen, zoals België, hebben al “innovatie-inkomensaftrek”-regelingen ingevoerd om technologietransacties te stimuleren.