VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

 

Media & Entertainmentrecht

Artes is de juridische partner bij uitstek voor mediabedrijven en ondernemingen in de entertainmentsector, creatieve geesten, journalisten, en andere bedrijven en particulieren die te maken krijgen met media en entertainment. Met onze knowhow in de digitale wereld staan we klaar om uw toekomstverhaal mee vorm te geven.

We staan de sector bij in onderhandelingen over overeenkomsten alsook geschillenbeslechting waarbij we rekening houden met uw prioriteiten en reputatiegevolgen. Verder staan wij zowel niet-bekende als bekende personen bij met hun vragen over de exploitatie van hun recht op afbeelding, recht om vergeten te worden, privacy, deepfake misbruik, vrijheid van meningsuiting en laster & eerroof. Journalisten, personen of ondernemingen die geïnterviewd worden, adviseren wij over de rechten en plichten die zij in dit verband hebben en indien nodig, richten wij ons tot de Raad voor de Journalistiek, de Gegevensbeschermingsautoriteit en andere instanties.

 

Onze Expertise

 

Artes spitst zich toe op alle aspecten van het media- en entertainmentrecht: van vragen over auteursrechten, portretrechten en intellectueel eigendom, digitale en grensoverschrijdende toepassingen, privacy en het gebruik van persoonsgegevens, vrijheid van meningsuiting en het recht op antwoord, over strafrechtelijke aspecten tot contractuele onderhandelingen den betwistingen.

 

Tot onze expertise behoren:

Contractonderhandelingen in de media -en entertainment & creatieve sector zowel voor bedrijven als freelancers

Vragen en betwistingen over auteursrechten, het recht op afbeelding en intellectueel eigendom

Het remediëren van de aantasting van privacy en het recht op goede naam en reputatie, met inbegrip van laster en eerroof

Advies en afdwingen van het recht om vergeten te worden

Vertegenwoordiging inzake drukpersmisdrijven, online belaging en pesten, het online verspreiden van private beelden en online haatmisdrijven

De uitoefening van het antwoordrecht

De rechtmatige uitoefening van de journalistiek met inbegrip van de journalistieke deontologie en de aansprakelijkheid van de journalist

Vragen over de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en censuur ten aanzien van geschreven en/of de audiovisuele media

Vertegenwoordiging in geëigende procedures bij aanbieders van sociale media en/of internetproviders

Advies over voorschriften in verband met reclame, sponsoring en productplaatsing op radio en televisie, met inbegrip van het indienen van klachten bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame

Bijstand aangaande de voorwaarden waaraan radio en televisie dienen te voldoen om in Vlaanderen erkend te worden en hun erkenning te kunnen behouden

De toepassing van de elektronische communicatiewet en e-privacy regelgeving

Beheer van intellectuele rechten van bekende personen met aandacht voor de intellectuele -en persoonlijkheidsrechten en een bijzondere focus op de exploitatie van auteurs- en naburige rechten