VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

 

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom is de kern van de expertise en de praktijk van Artes. Intellectuele eigendom (‘IE’) verwijst naar creaties van de geest. Deze creaties (“intellectuele werken”) zijn creatieve en immateriële werken, zoals artistieke werken, ontwerpen, literaire werken, namen, logo’s, uitvindingen, software en meer. Intellectuele eigendomsrechten stellen makers en uitvinders in staat de vruchten te plukken van hun eigen werk of creatie. Indien makers en uitvinders immers niet in staat zouden zijn om te profiteren van de (geestelijke) arbeid die zij hebben geleverd of de investeringen die zij hebben gedaan om de IE te verkrijgen, zullen zij niet worden aangemoedigd om nog meer te innoveren of om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

 

Intellectuele eigendomsrechten kunnen worden opgesplitst in verschillende soorten intellectuele eigendom, waaronder merken en handelsnamen, auteursrechten (met inbegrip van de bescherming van software), naburige rechten, octrooien, tekeningen- en modellenecht en kwekersrechten. Daarnaast adviseren en staan wij u bij in geschillen m.b.t. handelsnamen, bedrijfsgeheimen (met inbegrip van knowhow) en domeinnamen.

 

Ons team is uiterst gespecialiseerd en ervaren in het IE-recht en streeft ernaar u een 360°- en state-of-the-art dienstverlening aan te bieden. We blijven op de hoogte van nieuwe evoluties in onze gedigitaliseerde en disruptieve economie en verdiepen in die optiek voortdurend onze kennis over 5G-toepassingen, AI-technologie en de regelgeving over digitale platformen.

 

Onze expertisedomeinen

 

Artes biedt een breed scala aan diensten en assistentie op alle mogelijke gebieden van intellectueel eigendomsrecht. Tot onze expertise behoren:

Handhaving van intellectuele eigendomsrechten in namaakprocedures en inbreukprocedures, waarbij passende acties ondernemen zoals het sturen van een ingebrekestelling, het initiëren van een beslag inzake namaak, optreden in stakings- en bodemprocedures en meer

Vertegenwoordiging bij oppositieprocedures over uw merk, zowel bij het Benelux Bureau (BBIE) als bij het Europees Merkenbureau (EUIPO)

Opstellen van licentieovereenkomsten, overeenkomsten inzake technologieoverdracht, distributie- en franchiseovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, ook in ICT-gerelateerde zaken over werking, broncode en andere zaken van software en databases

Vertegenwoordiging bij geschillen over domeinnamen

Adviseren over de bescherming en het optimaliseren van de valorisatie van intellectuele eigendomsrechten

Doorvoeren van een IP Audit

Uitwerken van een IP Strategie met aandacht voor o.a. fiscale gunstmaatregelen en andere aspecten