VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

 

Dispute resolution

Bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met geschillen over intellectuele eigendom, informatietechnologie en gegevensbescherming. Wij staan onze cliënten bij in het voorkomen, bemiddelen en oplossen van allerlei geschillen in ons expertisegebied. Daarbij vertegenwoordigen cliënten zowel voor Belgische en EU-rechtbanken als voor administratieve instanties. Wij richten ons steeds op het best mogelijke resultaat voor onze cliënten, rekening houdend met hun specifieke belangen. Van meet af aan beoordelen wij de meest efficiënte manier om tot een oplossing te komen, buiten de rechtbank waar mogelijk en in de rechtbank waar nodig.

Wij helpen u geïnformeerd richting te kiezen en adequaat te reageren, zodat de negatieve impact op hun bedrijf en reputatie wordt ingeperkt.

 

Onze Expertise

 

Artes heeft een ervaren litigation team met een sterke ervaring in bemiddeling, onderhandelingen en procederen, dit zowel voor nationale als internationale rechtbanken en administratieve instanties. Artes treedt onder andere op in volgende zaken:

Geschillen met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten

Domeinnaamgeschillen

Procedures ter bestrijding van namaak waaronder beslag inzake namaak

Complexe software en andere IT-gerelateerde geschillen

Vertegenwoordiging voor Belgische en EU-rechtbanken

Vertegenwoordiging voor administratieve instanties zoals het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Bijstand in alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures zoals arbitrage en bemiddeling

Advies over procedurestrategie en afdwingbaarheid

Bepaling van strategie, advies en procedure voor de recuperatie van geleden schade en contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid

Vertegenwoordiging en bijstand in administratieve en strafrechtelijke onderzoeken en procedures, met inbegrip van onderzoeken door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Belgische en Europese administratieve autoriteiten, de Belgische kansspelcommissie, het Belgische Centrum voor Cybersecurity, en politionele en juridische autoriteiten.