VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

 

Cybersecurity

Cybersecurity is een dagdagelijkse zorg voor elk bedrijf en organisatie. Cyberincidenten zijn niet alleen kostelijk, maar hebben ook een grote impact op het functioneren van het bedrijf, haar reputatie en relatie met klanten. In de afgelopen jaren hebben overheden en bedrijven met nieuwe regelgeving, normen en standaarden gereageerd op de vele cyberincidenten. Een gebrek aan interne cyberbeveiliging op het gebied van technologie, beleid en training van personeel kan er dan ook toe leiden dat uw organisatie wordt gesanctioneerd met boetes of veroordeeld tot een schadevergoeding voor inbreuken op specifieke wetgeving of voor nalatig gedrag.

Artes ondersteunt uw bedrijf bij het in kaart brengen van de cyberveiligheidsrisico’s en de potentiële aansprakelijkheid voor cyberincidenten, het beoordelen van beleid, controleert de interne policies, procedures en maatregelen in het licht van de wettelijke normen, coördineert regelgeving en stelt contracten op betreffende samenwerking met cybersecuritybedrijven en verzekeringen, structureert de eerste reactie bij cyberincidenten en adviseert u over gerechtelijke procedures, zowel civiel als strafrechtelijk, evenals crisiscommunicatie en meldings – en rapportageverplichtingen t.a.v. de autoriteiten.

 

Onze expertise

 

Wij helpen u op alle gebieden van de evaluatie en implementatie van cyberveiligheid, inclusief contacten met de overheid en wetshandhaving. We werken op interdisciplinaire basis met auditing- en forensische experts om uw cybersecurity-training te optimaliseren.

 

Onze expertise omvat:

Beoordeling van de cyberveiligheid van digitale dienstverleners en organisaties die essentiële diensten verlenen in het licht van de NIS-richtlijn en internationale normen alsook het opstellen cyberveiligheidsrapport

Assisteren bij het (her)opstellen van interne policy’s en bepalingen met betrekking tot cyberveiligheid en het veilige gebruik van het digitale netwerk en apparaten

Opstellen van “bring your own device”- beleid en richtlijnen voor veilig gebruik van apparaten in de organisatie

Assisteren bij de identificatie- en rapportagetaken inzake cyberbeveiliging en gegevensbescherming aan de overheidsinstanties, met name CERT, de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming en sectorale autoriteiten, evenals aan klanten en gebruikers

Coördineren en assisteren van antwoorden met betrekking tot meldingen van het Belgian Cybersecurity Center van kwaadaardig gebruik van netwerken en sites

Assisteren bij discussies met klanten, providers en verzekeringen en contracten met het oog op mogelijke cyberincidenten

Aanpak van klokkenluidersbescherming in verband met cyberveiligheidskwesties en aansprakelijkheidsclaims na cyberincidenten

Training van personeel en bestuur over cyberveiligheidsrisico's, het wettelijk kader en mogelijke aansprakelijkheid