VIND ONZE EXPERTISE

VIND: A - D

Antwoordrecht

Auteursrecht

Aanvullende beschermingscertificaten

Bedrijfsgeheimen

Bijstand bij verhoor

Communicatierecht

Computerprogramma’s

Confidentiële informatie

Cookies

Compliance e-privacy en security

Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Databankenrecht

Data bescherming

Dataverzoeken door autoriteiten

Domeinnamen

Douanestrafrecht

VIND: E - L

Economisch en financieel strafrecht

Entertainment

GDPR

Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong

Grensoverschrijdend gedrag

Handelsnaam

ICT

Identiteitsdiefstal

Intellectuele rechten

Internetproviders

Know how

Kwekersrecht

Licenties

VIND: M - P

Mediarecht

Merkenrecht

Moderecht

Muling

Muziekrecht

Naburige rechten

Namaak

Octrooien

Online laster

Overdracht van rechten

Piracy

Privacy (/E-privacy)

VIND: R - V

Recht op afbeelding / portretrecht

Recht om vergeten te worden

Reclamerecht

Sociale media

Software

Stalking / belaging

Technologie

Tekeningen en modellen

Topografieën en halfgeleiderproducten

Videogames

 

Cybercriminaliteit, fraude en economisch strafrecht

Artes staat u of uw bedrijf bij wanneer u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf dan wel u hiervan het slachtoffer werd. Artes heeft een bijzondere focus op criminaliteit in de digitale sfeer. Cybercriminaliteit is al verschillende jaren een schrikwekkende opmars bezig. Desondanks menen vele slachtoffers zich machteloos t.a.v. dit fenomeen. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden, omringen u met een team van experten en begeleiden de strafrechtelijke procedure, inclusief mogelijke gevolgen voor leveranciers, verzekeringen of klanten.

Daarnaast staan wij uw bedrijf en u bij in alle aspecten van economische misdrijven. Indien uw bedrijf het slachtoffer werd van interne fraude, hacking of corruptie helpen wij u de fraudestructuur in kaart te brengen, de voor – en nadelen van een strafrechtelijke klacht te analyseren alsook de volgende stappen en kosten. Hierbij werken wij met gespecialiseerde deskundigen.

 

Onze expertise

 

Wij verlenen bijstand tijdens verhoren en het onderzoek, adviseren over een mogelijk strategie en staan u bij tijdens de procedure en uitvoering van vonnissen en arresten. Wij betrekken u in de strategie zodat uw prioriteiten de procedure vormgeven.

 

Tot onze expertise behoren:

Het opstellen van een klacht indien u slachtoffer werd van een misdrijf

Bijstand tijdens verhoor voor zowel strafrechtelijke als administratieve instanties en vertegenwoordiging in het kader van de voorlopige hechtenis

Opvolging van cyberaanvallen bij de bevoegde autoriteiten en remediëren in samenspraak met forensische deskundigen

Intern onderzoek en beoordeling van strafrechtelijke feiten en nut van het neerleggen van een klacht, met inbegrip van kostenraming

Controle van beleid op het vlak van cyberveiligheid, corruptie, fraude en witwasregelgeving en aanpassen van beleidsplannen en interne policy-documenten in lijn met het wettelijk kader

Bijstand van serviceproviders, operatoren en gegevensverwerkers bij verzoeken tot het overmaken van gegevens, bijstand in onderzoeken of het verwijderen van content

Opvolging van strafrechtelijke inbreuken op bijzondere wetgeving, met inbegrip van sociaal strafrechtelijke inbreuken, inbreuken op de kansspelwetgeving, privacy – en cybersecuritywetgeving

Reageren tegen belaging, pesterijen, grensoverschrijdend gedrag en inbreuken op digitale privacy door bemiddeling en strafrechtelijke procedures

Vertegenwoordiging voor onderzoeksgerechten en nationale, Europese als internationale rechtbanken in het kader van strafrechtelijke procedures

Grensoverschrijdende samenwerking in strafzaken met inbegrip van e-evidence en overleveringen van personen